Persbericht stand van zaken TOZO per 20 mei 2020

Op 17 maart 2020 kondigde de Tweede Kamer het noodpakket “banen & economie” aan. Eén van de regelingen gaat over het ondersteunen van zelfstandig ondernemers. Die heet Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO). Gemeenten voeren die regeling uit. De gemeente Hulst heeft ondertussen via de TOZO 347 ondernemers een helpende hand kunnen bieden.

Beschikbaar budget
De gemeente Hulst ontving voor de uitvoering van de TOZO van de rijksoverheid een voorschot van ruim drie miljoen euro. Dit is ter compensatie van de gedupeerde ondernemers én voor de uitvoeringskosten van de gemeente. De gemeente Hulst is er in geslaagd die laatst genoemde kosten laag te houden. Dit kon doordat alle aanvragen in eigen beheer zijn behandeld. Dit was te danken aan de flexibele en grote inzet van de eigen medewerkers.

Aanvragen
Aanvragen zijn gemiddeld binnen twee weken afgehandeld. Daar waar mogelijk is gekozen voor een digitale benadering vanwege de snelheid en efficiëntie. Waar nodig, is persoonlijk contact opgenomen met de ondernemers. Over het algemeen worden positieve reacties op de aanpak  ontvangen van ondernemers.
Er werden tot dusver 403 aanvragen ingediend. Daarvan zijn er 381 afgehandeld. 347 ondernemers kregen een bijdrage voor levensonderhoud en/of bedrijfskrediet. De aanvragen van 34 ondernemers zijn afgewezen of buiten behandeling gesteld. Deze voldeden niet aan de voorwaarden, of gegevens ontbraken, of de aanvraag werd ingetrokken. Een aantal van de aanvragen is nog in behandeling. De aanvragen kwamen van ondernemers uit diverse branches. Er waren veel aanvragen van kappers, schoonheidsspecialisten, pedicures, klusbedrijven, horecabedrijven en bedrijven uit de entertainment.

Nog geen aanvraag gedaan?
Ondernemers kunnen tot en met 31 mei 2020 een aanvraag indienen om in aanmerking te komen voor TOZO. De regeling wordt na 31 mei 2020 verlengd met drie maanden voor de ondernemers die dit nodig hebben; het zogeheten TOZO 2. De TOZO 2 loopt van 1 juni tot 31 augustus 2020. De verlenging gaat niet automatisch. Voor ondernemers die ook in de maanden juni, juli en/of augustus een beroep willen /moeten doen op ondersteuning kunnen binnenkort een nieuw verkort aanvraagformulier vinden op de website van de gemeente onder de tegel “corona-virus”.

Klikt u hier om te kijken voor de voorwaarden waaraan een ondernemer moet voldoen om in aanmerking te komen.  

k