Regelingen vanuit de gemeente Hulst

Op dit moment zijn er geen actieve steunmaatregelen voor zelfstandig ondernemers in het kader van corona. De TOZO waarvoor de gemeente verantwoordelijk was, is per 1 oktober 2021 gestopt.

Ondernemers die het financieel zwaar hebben, kunnen een beroep doen op Besluit bijstand zelfstandigen (Bbz). Tot en met maart 2022 zijn de voorwaarden voor bbz versoepeld.
De belangrijkste versoepeling betreft het buiten beschouwing laten van het vermogen bij de aanvraag van Bbz. Dit is voor de zelfstandigen die een nieuw beroep op de Bbz doen in de periode oktober tot en met maart 2022.
Een andere versoepeling betreft het met terugwerkende kracht aanvragen van Bbz. De ondersteuning is aan te vragen met terugwerkende kracht van maximaal twee maanden.
De laatste verandering heeft betrekking op een tijdelijke wijziging van de systematiek waarmee de hoogte van het inkomen wordt vastgesteld van nieuwe aanvragers van Bbz voor de maanden januari, februari en maart. Voor hen wordt het inkomen niet per boekjaar, maar per kalendermaand vastgesteld.