Verlenging tijdelijke overbruggingsregeling - TOZO 2

Ontvangt u op dit moment een uitkering in het kader van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo-uitkering)? Deze uitkering vult uw inkomen uit uw bedrijf of zelfstandig beroep maximaal 3 maanden aan tot het sociaal minimum. U kunt een verlenging van de Tozo-uitkering aanvragen. Hieronder leest u hier meer over.

Waarom een verlenging?
Misschien zijn de gevolgen van de coronacrisis voor u na 3 maanden nog niet voorbij. Het duurt nog een tijd voordat u weer voldoende opdrachten of bestellingen krijgt, of uw bedrijf of beroep weer op een normale manier kunt uitoefenen en voordat u genoeg geld binnenkrijgt zodat u alle maandelijkse kosten weer kunt betalen. Daarom kunt u mogelijk langer gebruikmaken van de aanvullende Tozo-uitkering voor levensonderhoud.

Wanneer kan de verlenging ingaan?
U kunt een verlenging van uw Tozo-uitkering aanvragen die ingaat vanaf de 1e van de maand na afloop van uw huidige recht op de Tozo-uitkering. Loopt uw Tozo-uitkering af in de maand mei 2020? Dan kan de verlenging ingaan op 1 juni. Loopt uw Tozo-uitkering door tot en met 30 juni? Dan kan de verlenging ingaan op 1 juli.

Hoe lang duurt de verlenging?
De verlenging van de Tozo-uitkering loopt tot uiterlijk 30 september 2020. Het is de bedoeling om de uitkering aansluitend op de 1e periode van de Tozo-uitkering te ontvangen. Dit kan op z’n vroegst dus vanaf 1 juni 2020 voor 4 maanden. Loopt uw huidige Tozo-uitkering door tot 30 juni? Dan duurt de verlenging maximaal 3 maanden (juli, augustus en september). Krijgt u in juni, juli en augustus 2020 nog een Tozo-uitkering volgens de 1e Tozo-regeling? Dan heeft u recht op verlenging van de Tozo-uitkering met 1 maand (september).

Wat zijn de voorwaarden om verlenging van de Tozo te krijgen?
Alle voorwaarden die golden voor uw eerdere aanvraag, gelden nu ook. Maar er is ook iets veranderd:
•    Het inkomen van uw partner (als u die heeft) telt ook mee, en
•    De gemeente kan aanvullende gegevens opvragen.

Inkomen van uw partner
Heeft u een partner *? Dan telt voor de verlenging van de uitkering ook het inkomen van uw partner mee. U verklaart dat uw gezinsinkomen (van u en uw partner samen) onder het voor u geldende sociaal minimum** ligt. Het gaat om inkomen uit werk in loondienst, een uitkering of inkomsten uit een eigen bedrijf of beroep van uw partner. Heeft u samen met uw partner meer inkomen dan het sociaal minimum? Dan krijgt u geen verlenging van uw Tozo-uitkering. Heeft u samen een inkomen onder het sociaal minimum? Dan heeft u wel recht op verlenging. De uitkering is dan een aanvulling op uw netto gezinsinkomen.
U dient bij uw aanvraag het document verklaring partner in te dienen.

Aanvullende voorwaarden
Bij de aanvraag van de 1e Tozo-uitkering moest u uw gegevens invullen en bewijsstukken meesturen.
Het is mogelijk dat de gemeente hierbij niet alle gegevens heeft opgevraagd die nodig zijn om het recht op, en de hoogte van de Tozo-uitkering goed te kunnen bepalen. Dat komt omdat de gemeente de Tozo-regeling met een heel korte voorbereiding moest gaan uitvoeren. Voor de verlenging van de uitkering zijn deze gegevens alsnog nodig. De gemeente zal uw gegevens alleen gebruiken om uw aanvraag voor verlenging van de uitkering te beoordelen.

Hoe kunt u de verlenging aanvragen?
U krijgt de verlenging van de uitkering niet vanzelf. Dit komt omdat de voorwaarden iets zijn veranderd en omdat uw eigen situatie nu ook anders kan zijn. Daarom gaat de gemeente opnieuw bekijken of u recht heeft op de Tozo-uitkering. Maar u hoeft niet al uw gegevens opnieuw in te vullen, u kunt de verlenging aanvragen met een verkort aanvraagformulier. Zorg dat u het formulier volledig invult en met de gevraagde bewijsstukken snel opstuurt. Dan kan de gemeente u ook snel bericht sturen over de verlenging.

Heeft u vragen over de Tozo-regeling? Kijk dan hier.
 

* U bent partners als u:

•    getrouwd of geregistreerd partners bent; of
•    op hetzelfde adres woont en:
- samen een huishouden heeft;
- ex-echtgenoten of ex-partners bent;
- samen een kind heeft;
- u het kind van uw partner heeft erkend of uw partner uw kind heeft erkend; of
- ergens anders als partners geregistreerd staat, bijvoorbeeld bij de Belastingdienst of als meeverzekerde bij een zorgverzekering.

** Dit is netto per maand voor:

•    gehuwden en samenwonenden:
- beide partners van 21 tot AOW-leeftijd € 1503,31;
- 1 partner 21 tot AOW-leeftijd, 1 partner AOW-leeftijd € 1.594,42
- 1 partner 18 tot 21 jaar, 1 partner van 21 tot AOW-leeftijd, wel kinderen € 1.312,10
- 1 partner 18 tot 21 jaar, 1 partner van 21 tot AOW-leeftijd, geen kinderen € 1.011,44
- van 18 tot 21 jaar, wel kinderen € 820,22
- van 18 tot 21 jaar, geen kinderen € 519,56.
•    voor alleenstaanden en alleenstaande ouders:
- van 21 tot AOW-leeftijd € 1052,32;
- van 18 tot 21 jaar € 259,78.