Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Ruimere terrassen

De horecasector ondervindt forse financiële gevolgen door de coronacrisis. Gelukkig hebben zij op 1 juni 2020 – onder voorwaarden – de deuren weer kunnen openen. Door de voorwaarden kunnen zij voorlopig wel minder klanten tegelijk verwelkomen dan voordien. De gemeente Hulst heeft begrip en oor voor de hulpvraag van deze ondernemers. Daarom wordt het in bepaalde gevallen mogelijk gemaakt de terrassen te vergroten door openbare ruimte te gebruiken.
Ondernemers kunnen een aanvraag indienen voor extra terrasruimte. Deze aanvraag wordt getoetst. Zo mag deze uiteraard geen gevraag opleveren voor de volksgezondheid en de verkeersveiligheid. Ook mag geen overlast ontstaan voor de omgeving. Om die reden wordt geen muziek toegestaan en moet de extra terrasruimte om uiterlijk 24.00 uur weer zijn ontruimd. Terrasschotten mogen niet worden aangebracht. Daarnaast mogen enkel zitplaatsen worden aangeboden. Als toestemming wordt verleend gaat het om een tijdelijke toestemming tot uiterlijk 1 oktober 2020.
Ondernemers die graag hun terras uitbreiden, kunnen hun aanvraag indienen via horeca@gemeentehulst.nl

Voorwaarden rijksoverheid
De voorwaarden voor de horeca zijn als volgt:
•    Terrassen met zitplaatsen waarbij 1,5 meter afstand tot elkaar wordt gehouden;
•    Restaurants en cafés mogen open, onder voorwaarden:  
•    een maximum van 30 personen en 1,5 meter afstand;
•    bezoekers moeten reserveren;
•    in een gesprek vooraf tussen ondernemer en klant wordt ingeschat of een bezoek risico’s oplevert.

Op terrassen geldt geen maximum aantal personen. Wel moet iedereen aan een tafel zitten en 1,5 meter afstand tot elkaar houden (behalve mensen uit hetzelfde huishouden).