Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Start een bed & breakfast

Als u een bed & breakfast wilt starten, zijn enerzijds het bestemmingsplan van belang en anderzijds de regels welke in de gemeente Hulst gelden voor bed & breakfasts.

Een bed & breakfast mag niet overal. Het moet passen binnen het geldende bestemmingsplan. Past het niet dan kunt u vragen om een wijziging van het bestemmingsplan of u kunt een aanvraag omgevingsvergunning indienen.

Daarnaast zijn ook onze beleidsregels van toepassing. Deze zijn verwoord in de beleidsnotitie "Bed & breakfast voorziening gemeente Hulst'. Zo moet bijvoorbeeld de woning een minimale omvang hebben van 500m³. Heeft uw woning deze omvang niet maar uw woning heeft een bepaald karakter en is bijvoorbeeld aangewezen als (rijks)monument of gelegen binnen het beschermd stadsgezicht, dan wordt bed & breakfast eveneens toegestaan. Tevens is in de beleidsnotitie opgenomen dat aan maximaal zes personen gelijktijdig nachtverblijf mag worden aangeboden met een maximum verblijfsduur van vier weken. Met deze regels wordt de kwaliteit en het kleinschalig karakter gewaarborgd.

Alle de regels kunt u lezen in de beleidsnotitie "bed & breakfast voorziening gemeente Hulst". Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de gemeente Hulst via het digitale formulier of op tel. 14 0114.

 

Start Bed & Breakfast