Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Start een bedrijf aan huis

Wilt u een beroeps- of bedrijfsmatige activiteit aan huis uitoefenen? Dan moet dit passen binnen het bestemmingsplan. Past het niet, dan kunt u vragen om een wijziging van het bestemmingsplan of u kunt een aanvraag omgevingsvergunning indienen.

Wilt u een beroep- of bedrijfsmatige activiteit starten in uw woning of in een daarbij behorende aan- of uitbouw, dan kunt u de regels opgenomen in het bestemmingsplannen raadplegen. Wilt u liever uw activiteiten in een vrijstaand bijgebouw uitoefenen, dan gelden er andere regels. Deze staan in de aanvullende beleidsregel "Aan huis gebonden beroepen". Zo mag bijvoorbeeld maximaal 25m² in uw woning of bijgebouw in gebruik worden genomen voor de beroeps- of bedrijfsmatige activiteit. Detailhandel is niet toegestaan. Ook bedrijvigheid die vergunnings- of meldingsplichtig is op grond van de Wet milieubeheer, mag niet.

Lees al de voorwaarden in de beleidsregel "Aan huis gebonden beroepen". Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de bedrijfscontactfunctionaris, mevrouw I. Abbeel-van Esbroek via het digitale formulier of op tel. 14 0114.

 

Kapsalon