Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Starters

U bent een startende ondernemer en u heeft een vraag aan de gemeente? Bijvoorbeeld over wet- en regelgeving of huisvesting? Of weet u niet bij wie u moet zijn? De bedrijfscontactfunctionaris van de gemeente Hulst, mevrouw I. Abbeel-van Esbroek zoekt het voor u uit. Zij informeert ondernemers en beantwoordt uw vragen. Ook verwijst zij u door naar de juiste collega of afdeling en - indien nodig - ook naar externe instanties. Zij is bereikbaar via het digitale formulier of op tel. 14 0114.

Op de website Ondernemersplein staat alle informatie van de (semi)overheid die u nodig heeft om te ondernemen. Het ondernemersplein is een initiatief van de Kamers van Koophandel en de Rijksoverheid.