Gemeente Hulst stopt met de inzameling van bedrijfsafval

De gemeente Hulst stopt per 1 januari 2020 met de inzameling van bedrijfsafval. Dit betekent dat de Zeeuwse Reinigingsdienst (ZRD) de rolemmers van bedrijven vanaf 1 januari 2020 niet meer leegt.

Aanleiding voor deze maatregelen zijn de - door de landelijke overheid - opgelegde afvaldoel-stellingen. Daarbij staat het goed scheiden van afval centraal. Het onderscheid tussen huishoudelijk- en bedrijfsmatig afval is daarbij ook belangrijk. Het inzamelen van bedrijfsafval is geen gemeentelijke taak en het strookt dan ook niet met het door de gemeente vastgestelde afvalbeleid.

Van oudsher liften aardig wat bedrijven in gemeente Hulst mee op de inzameling van het huishoudelijk afval. Hiervoor hebben ze destijds rolemmers ontvangen en worden reinigingsrechten betaald. Die rechten bedragen in 2019 459,50 euro per jaar. Momenteel is er nog sprake van circa 75 adressen in de gemeente Hulst waar bedrijfsafval wordt ingezameld door de ZRD.

Vanaf 1 januari 2020 zijn bedrijven dus genoodzaakt een andere oplossing te zoeken. Veel bedrijven (ruim 200) hebben de afgelopen twee jaar al de overstap gemaakt naar een commerciële inzamelaar. Reden hiervoor was met name het feit dat de grijze rolemmer nu nog slechts eenmaal per maand wordt geleegd. Door te kiezen voor een commercieel inzamelbedrijf, ontstaat de vrije keuze wat betreft inzamelfrequentie.

Bedrijven die de overstap nog niet hebben gemaakt, worden geadviseerd dit alvast te gaan regelen zodat ze na 1 januari 2020 niet in de problemen te komen. Zij ontvangen hierover binnenkort een schrijven van de gemeente.