Samen sterk voor een schoon Hulst

In 2020 is het landelijke doel om maximaal nog maar 100 kilo restafval per persoon in te zamelen. In Hulst zijn we goed bezig, maar het kan én moet nog beter! Daarom lanceert de gemeente de campagne “Samen sterk voor een schoon Hulst!”
Minder restafval kan worden bereikt door het afval goed te scheiden. Voordat de afvalinzameling op 1 januari 2018 werd veranderd, was de hoeveelheid ingezameld restafval per persoon in de gemeente Hulst 236 kilo. Dat is ondertussen al stukken beter. Maar nog niet goed genoeg. Het is een kwestie van goed scheiden en dan is de 100 kilo per persoon prima haalbaar.

GFT in de groene er mee
Wat nog opvallend veel in het restafval wordt aangetroffen, is GFT. Etensresten en tuinafval horen daar niet thuis. Daar is de groene rolemmer voor; niet de grijze. Zo hoeft een grote tuin  die voor veel tuinafval zorgt, geen probleem te zijn. Iedereen kan een extra groene rolemmer nemen. Die kost maar 10 euro per jaar.
Ook papier en glas wordt nog te vaak aangetroffen in de grijze rolemmer. Het gescheiden inzamelen van plastic gaat goed. Maar alles kan beter. Samen sterk voor een schoon Hulst!, dat is de missie.

Zwerfafval kan écht niet
Iets waar bijna iedereen zich aan ergert, is zwerfafval. Maar hoe komt het dat het dan toch op straat, trottoir, bermen of natuur ligt!? Je afval zomaar weggooien, kan écht niet! Het ziet er niet uit, is slecht voor het milieu, kost veel gemeenschapsgeld om het op te ruimen en is gewoonweg onfatsoenlijk. Tenslotte is er nog hondenpoep. Ook dat zorgt bij medebewoners voor de nodige ergernis. De campagne vraagt ook aandacht voor zwerfafval en hondenpoepoverlast.