Bijdragen aan reductie broeikasgassen?

Wilt u ook een steentje bijdragen om broeikasgassen te reduceren? Dat kan! Er zijn vele mogelijkheden. Op de website van het Zeeuwse Energie Akkoord vindt u een overzicht van wat er in Zeeland qua mogelijkheden gestart zijn en waar u als ondernemer aan kan deelnemen. Dat is vanuit de RES, de Regionale energiestrategie.  Hoe kan u bedrijf meehelpen aan de CO2 reductie? Wat zijn de mogelijkheden? Wat zijn de doelen? Bekijk de video op de website van het Zeeuwse Energie Akkoord voor meer informatie over wat de RES betekent voor uw onderneming.
Daarnaast biedt de Nederlandse overheid landelijk ook vele mogelijkheden.