Het moet, aldus burgemeester Mulder

Wat we allemaal hoopten te voorkomen, is toch aan de orde. We moeten weer stappen terugzetten en ons aan striktere maatregelen houden om het coronavirus terug te dringen. Het virus grijpt weer te veel, te stevig en te snel om zich heen. De beelden van de overbelaste zorg van dit voorjaar komen gewild of ongewild weer op ons netvlies. Dát willen we niet nog een keer. En dat vraagt echt inspanningen van ons allemaal.

Met name voor de horeca is het weer een hele bittere pil. Hun deuren zijn de komende weken weer gedwongen gesloten. Dat is rigoureus, maar helaas nodig. Hulst is daardoor Hulst ook weer niet meer. Maar we moeten onze contacten nu echt tot het minimale terug brengen. Heel vervelend en heel ongezellig, maar het móet. Want het virus is geen kleintje en laat zich niet makkelijk klein maken.

Kijk bij uzelf hoe u kunt bijdragen om het virus ons leven uit te bannen. Gebruik uw energie in positieve zin. Ook om elkaar te helpen, want velen vinden dit een moeilijke en heel lastige tijd. Discussie over nut & noodzaak kunnen we beter even laten. In plaats daarvan zetten we er nu beter allemaal onze schouders eens goed onder.  
Probeer er – net als dit voorjaar – voor elkaar te zijn en vrolijk elkaar op; van op afstand uiteraard. Bemoedig elkaar en heb begrip. Wees ook scherp op eenzaamheid.
Als we het samen op die manier doen, krijgen we des te sneller ons oude leven terug en wordt Hulst weer gezellig. 

Aan iedereen veel moed in deze lastige tijd.
Maar het komt goed, daar gaan we voor!

Wees voorzichtig.
Burgemeester van Hulst
Jan-Frans Mulder