Hulp aan ondernemers verlengd

De overheid helpt ondernemers die getroffen zijn door de coronacrisis. De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO) is verlengd tot en met 30 september 2020. Zelfstandig ondernemers kunnen tot die datum de uitkering levensonderhoud en de lening bedrijfskapitaal aanvragen. Ook ondernemers die al een Tozo-uitkering ontvangen, kunnen gebruikmaken van deze verlenging.

De TOZO-2 regeling kent wel een paar nieuwe voorwaarden. Zo is nieuw dat partnerinkomenstoets geldt bij de uitkering levensonderhoud. Het inkomen van de partner telt mee voor het bepalen van de hoogte van de aanvullende uitkering. Als het huishoudinkomen boven het sociaal minimum komt, kan men geen aanspraak op TOZO 2 maken. Een andere wijziging is dat bij aanvragen van een lening bedrijfskapitaal ondernemers dienen te verklaren dat er bij hun onderneming geen sprake is van surseance van betaling of een staat van faillissement.

Meer informatie op www.gemeentehulst.nl/Inwoners/Homepage_elementen/Top_6/Informatie_Coronavirus/Coronavirus