Koolstofarme economie: bevordering duurzame energie

Tot en met maandag 25 mei 2020 is het mogelijk via het OPZuid-programma een aanvraag in te dienen ikv bevordering duurzame energie.

Het doel van het programma is het stimuleren van innovaties, die bijdragen aan duurzame energieproductie, -efficiëntie en –besparing. De subsidie is bedoeld voor MKB-ondernemingen, bedrijven, kennisinstellingen, woningcorporaties, gemeenten en energiebedrijven in Zuid-Nederland, die zijn gericht op innovatieve oplossingen in de gebouwde omgeving. Denk aan woonwijken, recreatieparken en bedrijventerreinen. Subsidie kan worden aangevraagd voor projecten die de focus hebben op de slimme uitrol van vernieuwing van het energiesysteem en die door de toepassing van nieuwe technieken, instrumenten en processen bijdragen aan duurzame energieproductie, -efficiëntie en –besparing in de gebouwde omgeving.
Om in aanmerking te komen voor OPZuid-subsidie, dient u een projectaanvraag en begroting in te dienen uiterlijk maandag 25 mei 2020 om 17.00 uur bij Stimulus Programmamanagement via het webportal van Stimulus Programmamanagement.

Speciaal in Zeeland gaan Stimulus Programmamanagement, Impuls Zeeland en provincie Zeeland mogelijke subsidieaanvragers ondersteunen. Elke vier weken tot maandag 25 mei 2020 worden er verdiepingssessies gehouden bij Dockwize, gelegen aan de Edisonweg 41 te Vlissingen. De eerste sessie wordt gehouden op dinsdag 21 januari 2020. Aanmelden kan via info@stimulus.nl

Meer informatie hierover kunt u vinden op www.stimulus.nl/opzuid/ of kunt u contact opnemen met Stimulus Programmamanagement, op tel. 040-2370100 of via info@stimulus.nl