Onderzoek door Kenniscentrum Kusttoerisme

De coronacrisis heeft een grote impact op de economie en dienstverlenende sectoren als detailhandel, horeca en toerisme. Om inzicht te geven in de precieze omvang van de impact doet HZ Kenniscentrum Kusttoerisme onderzoek naar de financiële schade in de detailhandel en horeca in de Zeeuwse steden.
Deze gegevens worden gebruikt om richting Rijksoverheid te lobbyen voor de samenstelling van het nieuwe steunpakket. In het onderzoek wordt ook ingegaan op de knelpunten en oplossingen van ondernemers bin het opereren in de '1,5 metereconomie'. Deze praktijkvoorbeelden worden gebruikt om alle ondernemers in Zeeland te inspireren voorhun eigen bedrijfsvoering.

Ondernemers kunnen de vragenlijst via deze link invullen.