Subsidie voor Kombucha van Brouwerij Vermeersen

Brouwerij Vermeersen in Hulst kreeg vandaag een formidabel subsidiebedrag. Gedeputeerde Jo-Annes de Bat overhandigde een cheque van maar liefst 200.000 euro aan John Vermeersen. Dit bedrag is beschikbaar gesteld vanuit de regeling “Zeeland in Stroomversnelling”. Het is bedoeld ter ondersteuning van het kombuchaproject van de brouwerij. Wethouder Adri Totté was present bij het heugelijke moment. De gemeente juicht de nieuwe ontwikkeling bij de Hulster brouwerij toe.

Productie kombucha
Kombucha is gefermenteerde thee en is op veel plekken in de wereld enorm populair. De brouwerij wil een productieproces voor kombucha ontwikkelen. Daarvoor werkt ze samen met een heleboel partners. Dat zijn RKI sustainable solutions, Fermentis, FoodDelta Zeeland, HZ University of Applied Sciences, Kloosterboer, World of Drinks, Burgmetaal, Duinlust Dishoek – Hector Goes en Koninklijke Horeca Nederland. Samen testen zij het productieproces. Bedoeling is dat het een basis vormt voor een nieuwe brouwerij in Zeeland. De ambitie is om uit te groeien tot de grootste kombucha brouwerij van Europa.

Subsidie voor innovatie
Een sterke economie is nodig om Zeeland te laten concurreren met andere regio’s. Eén van de pijlers voor een sterk en bestendig vestigingsklimaat is kennis en innovatie. Het Rijk, Provincie Zeeland en de Zeeuwse gemeenten hebben daarom het initiatief genomen om een gezamenlijk fonds voor economische structuurversterking in het leven te roepen: de subsidieregeling Zeeland in Stroomversnelling.