Subsidieregeling Vestigingsklimaat

Het Rijk, Provincie Zeeland en de Zeeuwse gemeenten hebben samen een fonds voor economische structuurversterking in het leven geroepen. Deze subsidieregeling Vestigingsklimaat is sinds 5 juni 2020 beschikbaar.

De regeling richt zich op zowel onderzoeken als pilot-projecten die bijdragen aan de economische structuurversterking door het versterken van de leefbaarheid, en gericht zijn op de ontwikkeling van een voorziening en/of de bereikbaarheid van voorzieningen.

Meer informatie over de nieuwe subsidieregeling is hier te vinden.