Zo'n 460 aanvragen TOZO in Hulst toegewezen

Op 17 maart 2020 kondigde de Tweede Kamer het noodpakket “banen & economie” aan. Eén van de regelingen gaat over het ondersteunen van zelfstandig ondernemers. Die heet Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO). Gemeenten voeren die regeling uit. De gemeente Hulst heeft tot eind augustus 514 aanvragen TOZO ontvangen. Het merendeel van de aanvragen zijn toegewezen.

Beschikbaar budget
De gemeente Hulst ontving voor de uitvoering van de TOZO van de rijksoverheid een voorschot van ruim vier miljoen euro. Dit is ter compensatie van de gedupeerde ondernemers én voor de uitvoeringskosten van de gemeente.

Aanvragen
Er werden tot eind augustus 514 aanvragen ingediend. Daarvan zijn er 459 toegekend. Andere aanvragen zijn ingetrokken of afgewezen.
Na de eerste versoepelingen zijn een groot deel van de ondernemers weer aan de slag gegaan. We hebben dit ook teruggezien in het aantal aanvragen van TOZO 2; 78 aanvragen t.o.v. 436 aanvragen TOZO 1. We beseffen dat er ook ondernemers zijn die geen aanvraag konden doen vanwege de toets op het gezinsinkomen, maar die nog steeds met vermindering van inkomsten zitten.

Vervolg
Vanaf 1 oktober kan door ondernemers TOZO 3 aangevraagd worden. TOZO 3 stopt 1 juli 2021. Op de website van gemeente Hulst is uitgebreide informatie te vinden voor ondernemers van gemeente Hulst.