Just Transition Fund: Europees fonds voor rechtvaardige transitie

Het Just Transition Fund (JTF) is een Europees fonds voor een 'rechtvaardige transitie' (transitie: overgang naar een duurzamere economie). Het fonds wil regio's en mensen in staat stellen om aan te haken bij de overgang naar een klimaatneutraal Europa. Het JTF wil innovatie bevorderen de ontwikkeling van infrastructuur voor groene brand- en grondstoffen stimuleren. Daar horen ook de juiste banen bij en werknemers die de nieuwe werkzaamheden meester zijn. Voor de regio Zeeuws-Vlaanderen/Vlissingen-Oost is daarvoor subsidie beschikbaar.

Wie kan subsidie aanvragen?
Subsidie is beschikbaar voor MKB-bedrijven (Midden- en KleinBedrijf) en voor grotere ondernemingen of voor tijdelijke samenwerkingsverbanden van ondernemingen. Men kan daarbij ook samenwerken met kennis- en onderwijsinstellingen en met overheden (gemeentes en/of de Provincie Zeeland). Ook rechtspersonen (zoals b.v. stichtingen) en samenwerkingsverbanden kunnen subsidie aanvragen.

Waarvoor kunt u subsidie aanvragen?
Het JTF zet in op drie zogenoemde 'sporen' (thema's):
-    Innovatie (vernieuwing)
De middelen voor innovatie gaan naar projecten die leiden tot economische diversificatie (verscheidenheid van producten en markten), modernisering en omschakeling (naar grotere duurzaamheid en energiezuinigheid).
-    Infrastructuur
Investeringen in technologie en elektrische en waterstofinfrastructuur in het JTF gebied Zeeuws-Vlaanderen/Vlissingen-Oost;
Bij de middelen voor investeringen in technologie, systemen en infrastructuur gaat het om de “hardware” (machines, computers, instrumenten enz.) die nodig is voor de transitie (overgang naar een duurzamere, energiezuinigere economie).
-    Arbeidsmarkt
De helft van de beschikbare middelen is gereserveerd voor de arbeidsmarkt. Het gaat daarbij om het scheppen van nieuwe werkgelegenheid, bijscholing en omscholing van werknemers en werkzoekenden, hulp bij het zoeken naar werk voor werkzoekenden en actieve integratie (inpassen in en onderdeel worden van de samenleving) van werkzoekenden. Hierbij wordt extra aandacht geschonken aan jongeren.

Welke kosten worden gesubsidieerd?
-    Het JTF-subsidieprogramma subsidieert tot 50% van de projectkosten. U en uw projectpartners betalen zelf de overige 50% van de kosten, eventueel met behulp van geld van andere investeerders en andere overheden.

Openstellingen?
-    Spoor innovatie opent op 5 juni en sluit op 7 juli 2023 om 17.00 uur.
-    Spoor investeringen in technologie en elektrische en waterstofinfrastructuur (infrastructuur) opent op 1 augustus en sluit op 11 september 2023 om 17.00 uur (onder voorbehoud).
-    Spoor Arbeidsmarkt staat open tot de sluitingsdatum 29 september 2023 om 17.00 uur.

Meer informatie?
Kijkt u op de website van Stimulus.