Online ondernemers sessie "kansen en knelpunten"

Op woensdag 1 juli 2020 organiseert het ondernemingsnetwerk VNO-NCW Zeeland – in samenwerking met AandeslaginZeeland – een online bijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst kunnen ondernemers van gedachten wisselen met elkaar en met specialisteren over de kansen en knelpunten in deze fase van de coronacrisis.

Tijdens de bijeenkomst komen onder andere aanbod:
 *   Zeeuwse veerkracht in en na de Corona crisis.
 *   Kansen grijpen en knelpunten pareren met het 2e maatregelenpakket.
 *   VNO-NCW Zeeland onderzoekt: De anderhalvemetereconomie is niet het nieuwe normaal.

De online sessie start om 16.00 uur en duurt een uur. De sessie verloopt via GoToWebinar.

Aanmelden via: https://register.gotowebinar.com/register/6920358478709282060