Openbare inschrijving pacht landbouwgrond Perkpolder

Het is mogelijk in te schrijven voor de verpachting van één of meerdere kavels landbouwgrond in de westelijke Perkpolder in Walsoorden (één jaar geliberaliseerde pacht, art. 397 lid 1 BW) - verpachting van 1 januari tot en met 31 december 2024.

Geïnteresseerden kunnen een schriftelijke bieding uitbrengen bij Perkpolder Beheer B.V.
Sluitingsdatum hiervoor is vrijdag 27 oktober 2023 om 17.00 uur. De gunning gaat naar de hoogste bieder. Dat gebeurt binnen vijf werkdagen na de sluitingsdatum. Een en ander onder voorbehoud van goedkeuring door de eigenaar.

Verdere informatie en een inschrijfformulier? Vraag het op bij:
Perkpolder Beheer B.V. - contactpersoon: J. Scheele, bereikbaar op tel. 06 51 52 59 06 of via info@perkpolder.nl