Subsidie voor innovatieve projecten

Een sterke economie is nodig om Zeeland te laten concurreren met andere regio’s. Eén van de pijlers voor een sterk en bestendig vestigingsklimaat is kennis en innovatie. De subsidieregeling Zeeland in Stroomversnelling stelt ondernemers in staat om samen met ketenpartners te innoveren door haalbaarheidsonderzoeken en demonstratieprojecten te subsidiëren. 

Meer weten over de subsidieregeling en nieuwe openstellingen? Kijk op: https://www.zeeland.nl/zeeland-in-stroomversnelling