Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Omgevingsvergunning voor het milieu

Scroll naar

Bedrijven die schade aan het milieu veroorzaken, hebben een omgevingsvergunning voor het milieu nodig. U kunt dit nodig hebben als uw bedrijf bijvoorbeeld:

  • veel energie verbruikt
  • de lucht vervuilt
  • geluidsoverlast veroorzaakt
  • geuroverlast veroorzaakt

Sommige bedrijven hebben geen vergunnings- en meldingsplicht. Dit zijn bijvoorbeeld kantoren, diverse zorginstellingen, huisartsenpraktijken en peuterspeelzalen.

Bij de Activiteitenbesluit internetmodule kunt u controleren of u een vergunning nodig heeft. Soms is het genoeg als u een milieumelding doet bij de gemeente. Meer hierover leest u bij 'Milieumelding'.

Soms vraagt u bij de provincie een vergunning aan of doet daar een melding. Wilt u hier meer over weten? Neem dan contact op met de provincie.

Aanvraag

De Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland verzorgt namens de gemeente Hulst de behandeling van milieurelevante zaken. U overlegt met de Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland (RUD Zeeland) waarin uw bedrijf is gevestigd. U vraagt de omgevingsvergunning aan bij het Omgevingsloket Online (OLO). In het loket kunt u de vergunningcheck doen. U ziet dan meteen of u een vergunning nodig heeft of een melding moet doen.

Termijn

De aanvraag en de ontwerpvergunning worden gepubliceerd en zes weken ter inzage gelegd. In deze periode kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling reageren. Na de inzagetermijn worden de aanvraag en de definitieve vergunning gepubliceerd en nogmaals zes weken ter inzage gelegd.

Aanpak

Wat u nodig heeft voor de aanvraag hangt af van het soort bedrijf en hoe groot het is:

  • een akoestisch rapport
  • een bodemonderzoeksrapport
  • een geurrapport
  • een energierapport
  • een plattegrond
  • een bedrijfsplan waarin u de bedrijfsactiviteiten toelicht

Bezwaar & beroep

Degenen die gereageerd hebben op de aanvraag en ontwerpvergunning, kunnen beroep aantekenen bij de rechtbank. Daarna is er nog de mogelijkheid van hoger beroep bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Is er niet gereageerd binnen de beroepstermijn van zes weken? Dan is de vergunning definitief.

Uitvoeringsinstantie

Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland (RUD)

<p> </p>
<p> </p>

Adresgegevens

Stadhuisplein 1

4531 GZ Terneuzen

Telefoon: 0115-745 100

info@rud-zeeland.nl

http://www.rudzeeland.nl/