Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Provinciale Staten van Zeeland

Nederland telt twaalf provincies. Die hebben elk hun eigen bestuur. De taken van de provincie liggen voornamelijk op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling, milieu, klimaat, energie, natuurbeheer, economie, bereikbaarheid en cultuur. Ook houdt de provincie toezicht op gemeenten.

De Provinciale Staten van Zeeland zijn de volksvertegenwoordigers van Zeeland. Op 15 maart kon u hiervoor uw stem uitbrengen.

Meer informatie over de Provincie Zeeland en de provinciale verkiezingen vindt u op de website van de Provincie Zeeland.