Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Voorlopige uitslagen

De voorlopige uitslagen van de in de gemeente Hulst uitgebrachte stemmen bij de verkiezing van Provinciale Staten en het bestuur van Waterschap Scheldestromen zijn beschikbaar. Dit zijn de uitslagen op partijniveau.

Zodra definitieve uitslagen er zijn, voegen we die ook aan deze pagina toe. Dan zijn ook de uislagen op kandidaatsniveau er.


VOORLOPIGE UITSLAG VERKIEZING PROVINCIALE STATEN - HULST

VOORLOPIGE UITSLAG VERKIEZING WATERSCHAP SCHELDESTROMEN - HULST

 

Weten hoe het tellen van de stemmen en het vaststellen van de uitslag gaat? Kijk dan hier.

Zitting gemeentelijk stembureau
Voor de verkiezingen van de leden van Provinciale Staten en Waterschap Scheldestromen is een gemeentelijk stembureau ingesteld. Het gemeentelijk stembureau heeft een zitting op de dag na de verkiezingen, op donderdag 16 maart 2023. Tijdens deze zitting controleert het stembureau de processen verbaal van de verkiezingen. Ook stelt het stembureau dan de stemtotalen op gemeentelijk niveau vast.
Deze zitting is om 9.00 uur bij Gemeentewerken, Oceanië 2 in Hulst. Deze is openbaar.

Melden van een vermoedelijke fout in één van de processen-verbaal
Vanaf het moment dat we de processen-verbaal en dergelijke van de stembureaus en het gemeentelijk stembureau hebben gepubliceerd, kan iedereen eventuele vermoedens van fouten in de processen-verbaal melden bij het Centraal Stembureau in Middelburg.
Voor een melding over de verkiezing van Provinciale Staten klik hier.
Voor een melding over de Waterschapsverkiezing klik hier.