Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Waterschap Scheldestromen

Een waterschap is een overheidsorganisatie, zoals de rijksoverheid, de provincies en gemeenten. Een waterschap zorgt voor het waterbeheer in een bepaald gebied. Het zorgt er bijvoorbeeld voor dat u genoeg schoon water heeft. En dat u beschermd bent tegen te veel water.

In Zeeland is er één waterschap: Waterschap Scheldestromen. Voor het bestuur daarvan stemden we op 15 maart. Door te stemmen had u als inwoner invloed op de keuzes die het waterschapsbestuur maakt. Dat zijn keuzes over waterbeheer en het geld dat daarvoor wordt uitgegeven.

Meer informatie over Waterschap Scheldestromen en de waterschapsverkiezingen vindt u op de website van Waterschap Scheldestromen.