Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Bekendmakingen

De gemeente Hulst publiceert bekendmakingen digitaal in het Gemeenteblad en de Staatscourant. Deze bekendmakingen gaan bijvoorbeeld over bestemmingsplannen en bouwplannen, maar ook over aangevraagde en verleende vergunningen, milieuzaken of verkeersbesluiten.

Meest gezochte bekendmakingen      

Als u een bekendmaking opent, leest u in de bekendmaking op welke manier u de stukken kunt inzien of bezwaar kunt maken.

Aangevraagde vergunningen / meldingen
Verleende vergunningen / meldingen

Ruimtelijke plannen
Beleidsregels
Verordeningen
Overige besluiten

Alle bekendmakingen

Als u een bekendmaking opent, leest u in de bekendmaking op welke manier u de stukken kunt inzien of bezwaar kunt maken.

Bekendmakingen in het Gemeenteblad
Bekendmakingen in de Staatscourant 

E-mailservice 'Over uw buurt'

Om er voor te zorgen dat u goed op de hoogte bent van wat er in uw buurt speelt, kunt u zich aanmelden bij de e-mailservice ‘Over uw buurt’. Met deze gratis service ontvangt u de informatie over uw buurt via de mail. Ga hiervoor naar  www.overuwbuurt.overheid.nl. Daar kunt u zelf aangeven welk type berichten u wilt ontvangen en binnen welke straal van uw huis.