Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Aanvraag omgevingsvergunning voor hoek van de Uithof en Monnikenstraat te Kloosterzande

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 4587GB
Publicatiedatum
25-03-2019
Einddatum
06-05-2019
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Beschrijving

Het bouwen van een woning op de hoek van de Uithof en Monnikenstraat, kadastraal bekend sectie L, nummer 1524 te Kloosterzande. (aanvraag ontvangen d.d. 25 maart 2019).

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De aanvragen liggen niet ter inzage. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat op de aanvraag is beslist.