Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Geweigerde omgevingsvergunning voor Notendijk 78 te Terhole

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
afgewezen
Locatie (postcode)
  • 4583SX 78
Publicatiedatum
25-03-2019
Einddatum
06-05-2019
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij een omgevingsvergunning hebben geweigerd voor:

Beschrijving

Het plaatsen van zonnepanelen op een overkappingsconstructie op de locatie Notendijk 78 te Terhole.

Procedure

U kunt de geweigerde vergunningen inzien tot 6 weken na de datum van verzending. U dient hiervoor een afspraak te maken via tel. 14 0114.

 

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tot en met 6 mei 2019 een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 49 4560 AA Hulst. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet de gronden bevatten waarop het bezwaar rust. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van een vergunning niet. Om de werking van een vergunning te schorsen kan een verzoek tot voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda.

(besluit verzonden d.d. 25 maart 2019).