Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Omgevingsvergunning verleend voor het kappen van bomen op diverse locaties te Sint Jansteen

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (gemeente)
  • Hulst
Publicatiedatum
25-03-2019
Einddatum
06-05-2019
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij een omgevingsvergunning hebben verleend voor:

Beschrijving

Het vellen van een aantal bomen. In verband met het uitvoeren van werkzaamheden aan de kabels en leidingen van de nutsbedrijven, ter voorbereiding op de uit te voeren rioolwerken en herinrichting van diverse straten in Sint Jansteen. (besluit verzonden d.d. 25 maart 2019).

Soort boom dichtstbijzijnde adres Aantal Plaats
Siepreer Oude Drydijck 17 Sint Jansteen
Veldesdoorn Jos Everaardstraat 12 Sint Jansteen
Sierpeer Henri Dunantstraat 7 Sint Jansteen
Bolacacia Henri Dunantstraat 1 Sint Jansteen
Linde Henri Dunantstraat 3 Sint Jansteen

Procedure

U kunt de verleende vergunningen inzien tot 6 weken na de datum van verzending. U dient hiervoor een afspraak te maken via tel. 14 0114.

 

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen zes weken na datum van verzending tegen een verleende vergunning een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 49 4560 AA Hulst. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet de gronden bevatten waarop het bezwaar rust. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van een vergunning niet. Om de werking van een vergunning te schorsen kan een verzoek tot voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda.

(besluit verzonden d.d. 25 maart 2019).