Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Verlengen beslistermijn op aanvraag omgevingsvergunning voor de Stationsweg te Hulst

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 4561GB
Publicatiedatum
11-04-2019
Einddatum
23-05-2019
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij bij de volgende aanvraag om een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, de beslistermijn hebben verlengd met maximaal 6 weken:

Beschrijving

Het verbouwen van een bankgebouw naar een appartementencomplex op de locatie Stationsweg ongenummerd (voormalig huisnummer 14) te Hulst.

Procedure

Tegen een beslissing om een beslissingstermijn te verlengen kan alleen bezwaar worden gemaakt door degene die daarbij een belang heeft dat los staat van het te nemen besluit.

(besluit verzonden d.d. 11 april 2019).