Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Aanvraag omgevingsvergunning voor Hoofstraat 32 te Terhole

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 4583SR 32
Publicatiedatum
30-07-2019
Einddatum
10-09-2019
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Beschrijving

Het realiseren van een nieuwe kopgevel op de locatie Hoofstraat 32 te Terhole.(aanvraag ontvangen d.d. 30 juli 2019).

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De aanvragen liggen niet ter inzage. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat op de aanvraag is beslist.