Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Incidentele festiviteit te Sint Jansteen

Type bekendmaking
mededelingen
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 4564ED 1
Publicatiedatum
14-08-2019
Einddatum
25-09-2019
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat op grond van artikel 4:3 van de Algemene Plaatselijke Verordening 2009  een kennisgeving is ontvangen voor het houden van een incidentele festiviteit, waarbij de afdeling 2.8 (geluidhinder) van het Activiteitenbesluit niet van toepassing zijn.

Beschrijving

Het betreft Café Ambiance, gelegen aan de Brouwerijstraat 1 te Sint Jansteen op maandag 19 augustus 2019.

Procedure

n.v.t.