Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Aanvraag omgevingsvergunning voor Magdalenastraat 27 te Heikant

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 4566BA 27
Publicatiedatum
13-12-2019
Einddatum
24-01-2020
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Beschrijving

Het realiseren van een plaatsvervangende woning met overkapping op de locatie Magdalenastraat 27 te Heikant. (aanvraag ontvangen d.d. 13 december 2019);

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De aanvragen liggen niet ter inzage. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat op de aanvraag is beslist.