Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Aanvraag omgevingsvergunning voor Weststraat 16 te Ossenisse

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 4589RM 16
Publicatiedatum
10-12-2019
Einddatum
21-01-2020
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Beschrijving

Het bouwen van een afdak op de locatie Weststraat 16 te Ossenisse. (aanvraag ontvangen d.d. 10 december 2019);

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De aanvragen liggen niet ter inzage. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat op de aanvraag is beslist.