Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Aanvraag omgevingsvergunning voor de Drie Gezustersdijk te Vogelwaarde

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 4581RM
Publicatiedatum
28-11-2019
Einddatum
09-01-2020
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Beschrijving

Het bouwen van een woning op de locatie Drie Gezustersdijk ongenummerd, kadastraal bekend sectie O, nummer 1502 te Vogelwaarde. (aanvraag ontvangen d.d. 28 november 2019).

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De aanvragen liggen niet ter inzage. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat op de aanvraag is beslist.