Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Aanvraag omgevingsvergunning voor de Grindweg naar Hontenisse te Ossenisse en de Drogendijk te Walsoorden.

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcodes)
  • 4588KK
  • 4589KN
Publicatiedatum
10-12-2019
Einddatum
21-01-2020
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Beschrijving

Het vernieuwen van een drinkwatervoorziening en elektriciteitskabels op de locatie Grindweg naar Hontenisse te Ossenisse en Drogendijk te Walsoorden. (aanvraag ontvangen d.d. 10 december 2019).

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De aanvragen liggen niet ter inzage. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat op de aanvraag is beslist.