Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Aanvraag omgevingsvergunning voor het Nobelplein te Nieuw-Namen

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 4568AV
Publicatiedatum
05-12-2019
Einddatum
16-01-2020
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Beschrijving

Het bouwen van 4 nieuwe woningen op de locatie Nobelplein ongenummerd, kadastraal bekend sectie I, nummer 70 te Nieuw-Namen. (aanvraag ontvangen d.d. 5 december 2019);

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De aanvragen liggen niet ter inzage. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat op de aanvraag is beslist.