Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Kennisgeving incidentele festiviteiten

Type bekendmaking
mededelingen
Status
ter informatie
Locatie (postcodes)
  • 4568AG 82
  • 4561TA 65
Publicatiedatum
18-12-2019
Einddatum
28-12-2019
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat op grond van artikel 4:3 van de Algemene Plaatselijke Verordening een kennisgeving is ontvangen voor het houden van incidentele festiviteiten waarbij de afdeling 2.8 (geluidhinder) van het Activiteitenbesluit niet van toepassing zijn voor:

Beschrijving

- Café Sint Benedictus Hulsterloostraat 82 Nieuw-Namen op vrijdag 27 december 2019;
- Scouting ’t Jagertje, Zoutestraat 65 te Hulst op vrijdag 27 december 2019.

Procedure

n.v.t.