Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Omgevingsvergunning verleend voor het Vermeerplein te Clinge

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 4567CW
Publicatiedatum
17-12-2019
Einddatum
27-01-2020
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij een omgevingsvergunning hebben verleend voor:

Beschrijving

Het bouwen van vier nieuwbouw woningen op de locatie Vermeerplein ongenummerd te Clinge, kadastraal bekend sectie K, nummer 747.

Procedure

U kunt de verleende vergunningen inzien tot en met 27 januari 2020. U dient hiervoor een afspraak te maken via tel. 14 0114.

 

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tot en met 27 januari 2020 tegen de  verleende vergunning een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet de gronden bevatten waarop het bezwaar rust. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van een vergunning niet. Om de werking van een vergunning te schorsen kan een verzoek tot voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant (Team Bestuursrecht, postbus 90006, 4800 PA Breda).

(besluit verzonden d.d. 17 december 2019).