Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Regionale uitvoeringsdienst Zeeland

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
melding
Locatie (postcode)
  • 4561RN 13
Publicatiedatum
12-11-2019
Einddatum
18-02-2020
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst hebben op 12 november 2019 een aanvraag om vergunning Wet algemene bepalingen omgevingsrecht ontvangen van RIPA Recycling B.V., gelegen aan Hogeweg 13 in Hulst.

Beschrijving

Verlenging beslistermijn reguliere omgevingsvergunning beperkte milieutoets voor Ripa Recycling V.O.F.
De aanvraag heeft betrekking op het opslaan van schroot.

Procedure

De uiterste beslisdatum is zodoende 18 februari 2020. Voor verdere informatie kunt u zich wenden tot mevr. C.L.P.M. Mulders, medewerker van RUD Zeeland, op tel. +31(0)6 5120 5993 of 0115-745100.

Het verlengingsbesluit staat geregistreerd onder nummer W-AOV190529/00232333.