Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Verlengen beslistermijn op aanvraag omgevingsvergunning voor Havendijk 16 te Terhole

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 4583RW 16
Publicatiedatum
20-12-2019
Einddatum
31-01-2020
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij bij de volgende aanvraag om een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, de beslistermijn hebben verlengd met maximaal 6 weken:

Beschrijving

Het toevoegen van een cateringsbedrijf en visrokerij bij de woning op de locatie Havendijk 16 te Terhole.

Procedure

Tegen een beslissing om een beslissingstermijn te verlengen kan alleen bezwaar worden gemaakt door degene die daarbij een belang heeft dat los staat van het te nemen besluit.

(besluit verzonden d.d. 20 december 2019).