Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Verlengen beslistermijn op aanvraag omgevingsvergunning voor hoek Grote Bagijnestraat-Lange Nieuwstraat te Hulst

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcodes)
  • 4561CG
  • 4561CD
Publicatiedatum
20-12-2019
Einddatum
31-01-2020
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij bij de volgende aanvraag om een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, de beslistermijn hebben verlengd met maximaal 6 weken:

Beschrijving

Het uitbreiden van het casino en realiseren van 2 appartementen en een stadswoning op de hoek Grote Bagijnestraat - Lange Nieuwstraat te Hulst.

Procedure

Tegen een beslissing om een beslissingstermijn te verlengen kan alleen bezwaar worden gemaakt door degene die daarbij een belang heeft dat los staat van het te nemen besluit.

(besluit verzonden d.d. 20 december 2019);