Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Vertrokken naar onbekende bestemming

Type bekendmaking
mededelingen
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 4561EK 32
Publicatiedatum
31-12-2019
Einddatum
11-02-2020
Bekendmaking

Uit onderzoek van de afdeling Publieke Dienstverlening is gebleken dat onderstaande persoon niet meer woont op het adres waar zij volgens de basisregistratie personen staat ingeschreven. Burgemeester en wethouders van Hulst hebben besloten de bijhouding van de persoonslijst van deze persoon op te schorten. Dit betekent dat zij daardoor met ingang van 13 november 2019 formeel niet meer op dat adres staat ingeschreven.

 

Beschrijving

Het betreft Mevrouw F.J.E. Pardon, Gentsestraat 32 4561 EK Hulst.

Procedure

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan de belanghebbende tot en met 11 februari 2020 tegen dit besluit bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 49 4560 AA Hulst. Het ondertekende bezwaarschrift moet bevatten de naam en het adres van de indiener, de datum en een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt. Ook moet de bezwaarmaker gemotiveerd aangeven waarom hij of zij het niet eens is met het besluit.