Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Aanvraag omgevingsvergunning voor Bierkaaistraat 4 te Hulst

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 4561BC 4
Publicatiedatum
04-02-2019
Einddatum
18-03-2019
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Beschrijving

Het slopen van het winkelpand met uitzondering van een eventuele kelder op de locatie Bierkaaistraat 4 te Hulst. (aanvraag ontvangen d.d. 4 februari 2019);

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De aanvragen liggen niet ter inzage. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat op de aanvraag is beslist.