Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Aanvraag omgevingsvergunning voor Grote Kreekweg 1 te Hulst

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 4561GS 1
Publicatiedatum
15-02-2019
Einddatum
29-03-2019
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Beschrijving

Het bouwen van een vervangende woning en bijgebouwen op de locatie Grote Kreekweg 1 te Hulst.(aanvraag ontvangen d.d. 15 februari 2019);

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De aanvragen liggen niet ter inzage. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat op de aanvraag is beslist.