Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Aanvraag omgevingsvergunning voor de Lyceumstraat en Emmalaan te Hulst

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 4561HT
Publicatiedatum
04-02-2019
Einddatum
18-03-2019
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Beschrijving

Het bemalen van de grond ten behoeve van het aanleggen van de riolering op de locatie Lyceumstraat en Emmalaan ongenummerd, kadastraal bekend sectie B 1628 te Hulst. (aanvraag ontvangen d.d. 4 februari 2019);

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De aanvragen liggen niet ter inzage. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat op de aanvraag is beslist.