Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Kennisgeving incidentele festiviteiten

Type bekendmaking
mededelingen
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 4561AZ 10
Publicatiedatum
20-02-2019
Einddatum
30-03-2019
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat op grond van artikel 4:3 van de Algemene Plaatselijke Verordening 2009  een kennisgeving is ontvangen voor het houden van incidentele festiviteiten waarbij de afdeling 2.8 (geluidhinder) van het Activiteitenbesluit niet van toepassing zijn voor:

Beschrijving

The Captain’s Coffee, Vismarkt 10 te Hulst op zaterdag 30 maart 2019

Procedure

n.v.t.