Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Ontwerp bestemmingsplan Vermeerplein te Clinge

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 4567CW
Publicatiedatum
14-02-2019
Einddatum
27-03-2019
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken, gelet op het bepaalde in artikel 3.8, lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening in samenhang met afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat:

Beschrijving

Het ontwerpbestemmingsplan Vermeerplein Clinge van 14 februari tot en met 27 maart 2019 voor een ieder ter inzage ligt in de gemeentewinkel, gelegen aan de Grote Markt 24 te Hulst. Tevens is het plan digitaal raadpleegbaar op de website www.ruimtelijkeplannen.nl onder identificatienummer NL.IMRO.0677.bpclingevermeerpl-001O. Het bestemmingsplan is gericht op het herverkavelen van het Vermeerplein te Clinge met 12 tot 14 grondgebonden woningen in plaats van 16 (zorggeschikte) appartementen en een gezondheidscentrum.

Procedure

Een ieder kan tot en met 27 maart 2019 schriftelijk zienswijzen naar voren brengen bij de gemeenteraad, Postbus 49, 4560 AA Hulst. Mondelinge zienswijzen kunnen kenbaar worden gemaakt bij de afdeling Wonen & Werken.  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Wonen & Werken, op tel. 14 0114.