Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Regionale uitvoeringsdienst Zeeland

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 4566AJ 98
Publicatiedatum
06-02-2019
Einddatum
18-03-2019
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend dat:

Beschrijving

Verleende reguliere omgevingsvergunning voor De Drie Hoefijzers V.O.F.
Zij aan De Drie Hoefijzers V.O.F gelegen aan Julianastraat 98 te Heikant een reguliere omgevingsvergunning hebben verleend voor de ontheffing van een vetvangput.

Procedure

De omgevingsvergunning kan worden ingezien tot en met 18 maart 2019 bij de publieksbalie van de gemeente Terneuzen, Stadhuisplein 1 in Terneuzen van maandag tot en met vrijdag van 12.00 tot 16.30 uur en enkel op afspraak in het gemeentehuis te Hulst.

Belanghebbenden kunnen tot en met 18 maart 2019 tegen deze omgevingsvergunning(en) schriftelijk bezwaar maken bij Hulst. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Alleen zij die een bezwaarschrift hebben ingediend kunnen om een voorlopige voorziening vragen. U richt het verzoek aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West Brabant, locatie Breda, team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Voor de behandeling van het verzoek is griffierecht verschuldigd.  

Voor nadere informatie en het opvragen van stukken kunt u zich wenden tot de heer T. Mattheij, medewerker van RUD Zeeland, tel. +31(0)6 5120 8096 of 0115-745100. De aanvraag staat geregistreerd onder nummer W-MWP190003/00210875.