Niet verwijderen, is nodig voor custom styling

Straatnaamaanduiding

Type bekendmaking
mededelingen
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 4561HA
Publicatiedatum
20-02-2019
Einddatum
03-04-2019
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Hulst maken bekend zij op 22 januari 2019 met betrekking tot de naamgeving van openbare ruimten het onderstaande hebben besloten:

Beschrijving

Benoemen
Michelstadtpad (fietspad in het park, gelegen tussen Havenfort en Hulster Nieuwlandweg).

Procedure

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen zes weken tegen het genomen besluit een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet de gronden bevatten waarop het bezwaar rust. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van een besluit niet. Om de werking van een besluit te schorsen kan een verzoek tot voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda.